Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Jakie są możliwości implantologi?

Możliwości współczesnej implantologii są nieporównywalnie wielkie do tego, co można było zaproponować pacjentom 10-20 lat temu. Obecnie nowe technologie rozwijają się w sposób tak szybki, że wszelkie rozwiązania, które kiedyś były w sferze marzeń dziś są w zasięgu ręki. Nawet rozległe braki zębowe czy całkowite bezzębie można odtworzyć w taki sposób, że pacjent będzie czuł, że są to jego własne zęby.

 

Czy zabieg wszczepiania implantów jest bezpieczny?

Zabieg wszczepienia implantu jest zabiegiem bezpiecznym. Odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Pacjent po zabiegu otrzymuje zalecenia poimplantacyjne, które ułatwiają mu higienę jamy ustnej oraz gojenie miejsca implantacji.

Czy implantacja dla pacjenta jest bolesna?

Sam zabieg wszczepienia implantu nie jest bolesny, ponieważ wykonywany jest w znieczulenie miejscowym, które jest wystarczające, aby nie odczuwać bólu i dyskomfortu. Niewielkie dolegliwości mogą wystąpić po zabiegu np. niewielki ból, obrzęk, opuchlizna, siniak.

Jak mój lekarz stomatolog może mi pomóc?

Jeżeli mamy jakiś problem albo wątpliwości dotyczące implantu, zabiegu, miejsca implantacji wtedy najlepiej udać się do lekarza implantologa. Lekarz stomatolog może jedynie stwierdzić czy nasze wątpliwości dotyczące implantu czy miejsca wokół są poważna lub stan implantu jest niepokojący i skierować do lekarza implantologa.

Do jakiego lekarza się udać?

Aby zaplanować leczenie implantologiczne należy udać się do stomatologa specjalizującego się w implantologii. Niezbędny do przeprowadzenia takiej wizyty będzie aktualny pantomogram. Na jego podstawie oraz na podstawie badania pacjenta lekarz przedstawi najodpowiedniejszy plan leczenia. W niektórych przypadkach lekarz dodatkowo kieruje pacjenta na badanie tomografii komputerowej. I dopiero po otrzymaniu wyniku takiego badania sporządza plan leczenia.

Gdzie i jakie badania wykonać?

Na pierwszą wizytę u implantologa należy zgłosić się z aktualnym pantomogramem. Jest to panoramiczne zdjęcie szczęki i żuchwy. Obecnie można go wykonać w wielu placówkach, w których znajduje się pracownia rentgenowska. W niektórych przypadkach niezbędne jest też wykonanie tomografii komputerowej, ale o konieczności wykonania takiego badania informuje lekarz na wizycie konsultacyjnej. Wydając skierowanie pacjentowi informuje też o najbliższych placówkach, w których można takie badanie przeprowadzić.

Jaką dostanę gwarancję od lekarza oraz firmy implantologicznej?

Gwarancja otrzymywana od firm implantologicznych jest różna. Najczęściej znajduje się w granicach 2-10 lat. Niektóre firmy udzielają gwarancji bezterminowej.

Jakie są możliwości odbudowy protetycznej na implantach?

Obecnie wyróżniamy trzy rodzaje odbudowy protetycznej na implantach:

¨ odbudowy pojedynczych braków zębowych

¨ odbudowy kilku braków zębowych

¨ odbudowy bezzębia

Najbardziej powszechną jest odbudowa pojedynczych zębów, w której, na implancie osadzamy pojedynczą koronę. Braki kilku zębów, braki skrzydłowe uzupełniamy za pomocą mostów protetycznych a bezzębie mostem Branemarka lub protezą na belce.

Czym wyróżnia się nowoczesna stomatologia- implantologia?

Nowoczesna implantologia wyrówna się bardzo szybkim rozwojem technik i wprowadzaniem nowych rozwiązań. Skupia się przede wszystkim na jak najlepszym efekcie estetycznym i funkcjonalnym.

Czy wiek jest ograniczeniem do zabiegu wszczepienia implantu?

Wiek nie jest bezpośrednim ograniczeniem do wszczepienia implantu. Najważniejszym czynnikiem jest stan zdrowia pacjenta. Jeżeli nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań można planować zabieg.

Czy są choroby zdrowotne dyskwalifikujące osobę do zabiegu?

Przeciwwskazania do zabiegu:

  • bezwzględne: cukrzyca, choroby hematologiczne, systemowe choroby tkanki kostnej, stawów, nerek, wątroby, reumatyczne, choroby nowotworowe, osteoporoza, AIDS
  • czasowe: ostre choroby zakaźne, ciąża , stosowane w chorobie nowotworowej leki immunosupresyjne , radioterapia w zakresie głowy i szyi, nie zakończony wzrost układu kostnego
  • względne: uzależnienia od alkoholu, narkotyków, nadużywanie papierosów, niewydolność krążenia, wady serca, zaburzenia krzepliwości krwi, stosowanie antykoagulantów, zaburzenia i choroby psychiczne


Przeciwwskazaniami do zabiegu mogą też być:

  • zła higiena jamy ustnej i brak motywacji do jej utrzymania na wysokim poziomie
  • zmiany patologiczne w zakresie tkanek miękkich jamy ustnej i tkanki kostnej szczęki i żuchwy
  • zaburzenia ortopedyczne w zakresie kości twarzoczaszki
  • nie wyleczone dziąsła i pozostałe zęby
  • parafunkcje (zgrzytanie, zaciskanie zębów - bruksizm)

 

Czy kobiety w ciąży mogą poddać się zabiegowi wszczepienia implantu?

Niestety ciąż jest czasowym przeciwwskazaniem do zabiegu. Implantacje należy wtedy przełożyć na czas po urodzeniu dziecka.

Po jakim czasie od wszczepienia implantu mogę normalnie jeść?

Do momentu ustąpienia znieczulenie pacjent musi powstrzymać się od przyjmowania pokarmów i picia napojów. Po zabiegu należy przyjmować tylko letnie płynne i miękkie pokarmy. Nie wolno przeżuwać i nagryzać w obszarze implantacji. Po jedzeniu należy przepłukać jamę ustna preparatem bakteriostatycznym. Po kilku dniach od zabiegu można przyjmować gorące posiłki. Spożywanie pokarmów twardych po całkowitym zagojeniu dziąsła.

Ile średnio trwa zabieg wszczepienia implantu?

Czas trwania zabiegu jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Średnio trwa on od około 30min do 90min w zależności od tego, jakie czynności należy dodatkowo wykonać (np. ekstrakcja zęba w miejscu implantacji lub odbudowa kości materiałem kościotwórczym w miejscu, gdzie ilość kości jest niewystarczająca).

Ile implantów można wkręcić podczas jednego zabiegu?

Nie ma określonej ilości implantów, którą lekarz może wszczepić podczas jednego zabiegu. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, podczas jednegu zabiegu możliwe jest wszczepienie wszystkich zaplanowanych implantów.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że implant zostanie odrzucony?

Niestety istnieje możliwość, że implant nie zintegruje się z kością i trzeba będzie go usunąć. Odsetek takich przypadków wynosi poniżej 1%. W takiej sytuacji następuje powtórzenie zabiegu wszczepienia implantu w ramach gwarancji.

Jaki procent ogółu implantów nie przyjmuje się po wszczepieniu?

Według badań zaledwie około 1% wszczepionych implantów nie integruje się z tkanką kostną pacjenta. Jak widać odsetek niepowodzeń jest bardzo niewielki.

Skąd biorą się tak duże ceny implantów?

Systemy implantologiczne, których koszty wszczepienia implantu są większe, należą do renomowanych firm, które posiadają wieloletnie doświadczenie oraz przeprowadzają dużą ilość testowych badań klinicznych. Doświadczenie, renoma oraz rozwój nowych technologii przez te firmy wpływa na cenę zabiegu. Jednocześnie powoduje też większą gwarancję na powodzenie zabiegu, co wiąże się z dłuższym okresem możliwości wymiany implantuj czy niezbędnych elementów bez dodatkowych opłat w przypadku, kiedy nastepuje taka konieczność.

Jak dbać o implanty po wszczepieniu?

Bezpośrednio po zabiegu

- w okresie 12 godzin po zabiegu nie można palić tytoniu i nie można spożywać gorących pokarmów,

- pokarmy i letnie napoje można spożywać wyłącznie po ustąpieniu działania znieczulenia miejscowego,

- należy ograniczyć do minimum wszelki wysiłek fizyczny,

- nie dotykać implantu i jego otoczenia, nie ?badać? językiem,

- nie przeżuwać i nie nagryzać w obszarze implantu,

- spożywać tylko płynne i miękkie pożywienie,

- po jedzeniu przepłukać jamę ustną preparatami bakteriostatycznymi,

- utrzymywać pełną higienę jamy ustnej wykorzystując miękkie szczoteczki.

 

Po zdjęciu szwów należy ranę przepłukać i ostrożnie czyścić miękką szczotką do zębów. W przypadku wystąpienia krwawień z dziąseł lub innych objawów, takich jak bóle, obrzęki, należy natychmiast zgłosić się do lekarza stomatologa. Kategorycznie przestrzegać badań kontrolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez lekarza.