Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

 

Tomkiewicz

Al.Jerozolimskie 81

02-001 Warszawa

 

System istnieje w 60 krajach na całym świecie

 

W Polsce stosowany jest w ok. 230 gabinetach

Firma Straumann - Szwajcaria - istnieje ponad 50lat

 

Od 1994 roku.

Tak

 

Gabinety rekomendowane

W kraju:

- podstawowe implantologiczne

- zaawansowne techniki chirurgiczne w implantologii

- praktyczne kursy kliniczne

- kursy periodontologiczne

- obserwacyjne kursy kliniczne

- kursy praktyczne dla techników

Za granicą:

- Master Courses Esthetic Implant

- Master Courses GBR

 

10 lat

REGENERACJA I ODBUDOWA:

Emdogain- unikalny

preparat białek matrycy szkliwa regenerujący

przyzębie. Sprawdzona, oparta na

biologii metoda leczenia chorób

przyzębia. Preparat wskazany do stosowania wubytkach śródkostnych

1,2,3-ściennych , furkacjach w żuchwie II stopnia irecesji dziąseł.

Wysoka efektywność działania w procesie regeneracji periodontologicznej (stabilność zębów i redukcja kieszonek zębowych). Przyspieszone gojenie rany pooperacyjnej poprzez pobudzenie naturalnych procesów enzymatyczno-immunologicznych

Straumann BoneCeramic - (kość ceramiczna Straumann'a )- to syntetyczny dwufazowy substytut kości. Budowa chemiczna na którą składają się kryształy hydroksyapatytu i trójfosforan wapnia zapewniają dwie fazy aktywności: pierwsza z nich inicjuje mineralizację, druga zabezpiecza objętość augmentowanej kości przed nadmierna resorbcją

Ostell mentor - obiektywne narzędzie mierzące stabilność boczną implantów za pomocą analizy częstotliwości rezonowania (RFA) w kości fali elektromagnetycznej przekazywanej przez implant urządzeniem Ostell

 

SLActive

Emdogain

BoneCeramic

TPS (Macro) 1974 - pierwsza szorstka powierzchnia

SLA (Micro) 1991(1994)

SLActive ((Molekular) - pierwsza aktywna chemicznie i chydrofilna powierzchnia

 

Tak , według standardów ITI

Tytan

powierzchnie:

SLA - od 1994 r. osteokondukcyjna powierzchnia SLA w ujęciu makro- i mikrostrukturalnym stała się standardem w produkcji powierzchni implantologicznych.

SLActive- CHEMICZNIE AKTYWNA i HYDROFILNA POWIERZCHNIA przyspiesza angiogenezę i wypełnia dehiscencję. Po 7 dniach prawie cała powierzchnia implantu pokryta kością. Przyspiesz czas gojenia o 3-4 tygodnie

"Nowa era w szybkości osseointegracji" - do tej pory powierzchnie implantów były hydrofobowe.Ostatnie badania wskazują, że komórki nie tylko lepiej przylegają do powierzchni hydrofilnych, ale również rozprzestrzeniają się na nich szybciej.

 

Tak - SimPlant

Tak - INDYWIDUALNE

 

Estetyka na lata - stabilność poziomu kości: Prof. Dr. D. Buser obserwacje 8-letnie, Prof. Dr.U.Belser - obserwacje 14-letnie)

Bogaty wybór rozwiązań protetycznych (rozwiązanie w każdej sytuacji)

Połączenie typu Morse Taper - stabilność i szczelność odbudowy protetycznej

Rozwiązanie protetyczne - SynOcta

Laboratoryjna precyzja i uniwersalność

Magazyn w Polsce, Warszawa Al. Jerozolimskie 81

 

ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001